LinkWithin

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

26 Nisan 2009

Kız Çocukları Persantil Değerleri

Annemin arşivine eklediği faydalı konulardan biri daha.

Kız Çocukları Persantil Değerleri
Sağlıklı çocukların boy uzunlukları ilk 6-12 aydan başlayarak genetik yapılarına özgü persantil değerlerine yaklaşır ve 2-3 yaşlarında çocuğun kendi genetik özelliğini yansıtan persantil değere ulaşır.

Örneğin 2 yaşında boy bakımından 10. persantil değerine uyan bir çocuk, çoğu zaman 4-5 yaşlarında da o yaşa uyan 10.persantil eğrisi üzerinde bulunacaktır.

Çocuğun bulunduğu eğriden ayrılması, örneğin 50. persantilde giderken 10. persantile düşmesi, araya büyümeyi engelleyen bir olayın girdiğini gösterir.
(hastalık, beslenme bozukluğu, psikolojik bozukluk)
Hedef Boy :
Büyümeyi etkileyen önemli faktörlerden biri kalıtımdır. Normal büyüyen bir çocuğun boyu
6-12 aylıktan sonra genetik potansiyeline uygun bir persantil değerine yaklaşmaya başlar.

Genellikle 2-3 yaşlarından sonra anne-baba boyu ile çocuğun boyu anlamlı korelasyon gösterir. Bu nedenle boy uzunluğunu değerlendirirken , çocuğun persantil eğrisindeki konumunun anne ve babanın boy ortalamasını yansıtan hedef boya uygun olup olmadığını saptamak önemlidir.

Hedef boyu hesaplarken her toplumun kendi standartlarına göre kadın ve erkek boyu arasındaki farkı göz önüne almak gerekir. Kadın ve erkek arasındaki bu fark Türk toplumu için 13 cm'dir .Bu nedenle Kız çocuğunda hedef boy, [(bababoyu-13 cm) + anne boyu/2] formülü ile hesaplanır.

Erkek Çocuk için hedef boy ise [Anne boyu + 13) + Baba boyu/2] forumülü ile hesaplanır.

Bu tabloda Türk Kız çocuklarında ağırlık, boy ve baş çevresi ölçümleri gösterilmektedir.
3-10-25-50-75-90-97 Sayıları persantil değerleridir

2 yorum:

okuYORUM :)