LinkWithin

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

17 Nisan 2012

BEYU...

Beyu markasını duyanınız var mı ? bilmiyorum... max factor den çok daha kaliteli ve iyi olduğunu duyduğum bu ürünün far ve fondötenini kullanıyorum ve çok memnunum. Her yer de bulunmadığı için özel olarak bir arkadaşımdan temin ediyorum. Neden yazdım :) içimden geldi...

14 Soruda 4+4+4

Okula başlama yaşı kaç olacak?

Kafaları en çok karıştıran konulardan biri de okula başlama yaşı oldu. Bu seneye kadar çocukların ilköğretime başlama yaşı 72-84 ay aralığındaydı. Ancak yeni sistemle okula başlama yaşı 60 ay ile 72 ay arasında olarak belirlendi. Buna göre, 6 yaşından gün alan çocuklarla 7 yaşından gün alan çocuklar, ay farkına bakılmadan okula alınacak.

İlkokul bitince diploma alınacak mı?

Yeni sisteme göre, ilk 4 yıl öğrenciye bilgi vermekten çok okuma, yazma, kavrama ve oyuna dayalı bir sistem olacak. Öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi sağlanacak. Ortaokula geçerken yeteneklerine göre okul belirlenecek. Ortaokula geçişte sertifika verilecek. Sertifika diploma yerine geçmeyecek.

4’üncü sınıftan sonra meslek seçimi olacak mı?

Yeni sistemin ilk kademesi olan 4 yıl bittikten sonra öğrenci ortaokula geçecek ve önüne 3 seçenek çıkacak: Genel ortaokul, mesleki / teknik ortaokul ve imam hatip ortaokulu.

Ortaokulda hazırlık sınıfı olacak mı?

Bütün ortaokullarda eğitim esnek olacak ve ilk yıl yabancı dil hazırlık okutulacak. Eski sistemde ortaokulda seçim hakkı yoktu ve yabancı dil hazırlık sınıfları yaygın değildi. Hazırlık sınıfı özel okullarda vardı.

Kuran seçmeli mi zorunlu mu olacak?

Genel ortaokulda İngilizce ağırlıklı eğitim verilecek. Matematik, Türkçe ve fen gibi zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler olacak. Yasada Kur’an-ı Kerim ve Hz Peygamber’in hayatı dersleri seçmeli ders olarak belirtildi. Ancak diğer seçmeli dersler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek. Öğrenciler ikinci bir yabancı dili de seçebilecek.

Meslek liselerinin orta bölümü açılacak mı?

Evet, 28 Şubat’la birlikte kapanan meslek ve teknik liselerinin orta kısımları yeniden açılıyor. Bu okullarda da eğitim modeli esnek bir yapıda olacak. Ortaokullarda öğrenci pratikten çok kitap üzerinde eğitim alacak. Öğrenci veya veli isteği doğrultusunda kısa programla fark derslerini vererek ortaokullar arası geçiş yapabilecek. Bu diğer ortaokullarda da geçerli olacak.

İHL’lerin orta kısmı açılıyor mu?

Yeni yasayla İmam hatip Liseleri’nin orta kısımları açılıyor. İmam hatip ortaokullarında da esnek eğitim modeli olacak ve diğer okullarda görülen dersleri seçmeli ders olarak alabilecek. Öğrenci zorunlu olarak Arapça ve İngilizce ders görecek ve isteği doğrultusunda seçmeli ders olarak diğer yabancı dilleri de seçebilecek. Bu okullarda Kur’an-ı Kerim dersleri basitleştirilerek gösterilecek.

Orta kısımda staj ve çıraklık olacak mı?

Hayır. Staj lisede başlayacak. Mesleki/teknik liselerde seçmeli ders ve yatay geçiş imkanı olacak. Öğrenci bölümüyle ilgili çıraklık eğitimi almak isterse 1 yıl okuduktan sonra staj eğitimi alabilecek. Öğrenci seçmeli ders olarak “Kur’an” ve “Peygamber’in Hayatı” derslerini alabilmesinin yanı sıra fen liselerinde gösterilen dersler veya yabancı dil seçenekleriyle eğitim alabilecek.

8’inci yıldan sonra ne olacak?

İkinci 4 olan ortaokul bittikten sonra öğrenciye yine diploma yerine hangi alanda eğitimini bitirdi ise sertifika verilecek. Öğrencinin lisede karşısına 4 farklı lise seçeneği çıkacak. Ancak öğrenci ortaokuldaki devamı olan liseyi değil de diğer okulları tercih edebilecek.

Genel liselerde eğitim nasıl olacak?

Genel liseleri tercih eden öğrenci yabancı dil ağırlıklı dersler alacak. Benzer yetenekteki çocuklarla özel sınıflar açılacak. Ayrıca öğrenci, isterse, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve imam hatiplerin derslerinin yanısıra Kur’an-Kerim ve Peygamber’in Hayatı derslerini alabilecek.

İkinci 4’te açıköğretimi kimler seçebilecek?

En büyük tartışmayı yaratan maddelerden biri de 4’üncü sınıftan sonra isteyenlerin açıköğretimi seçebilmesi konusundaydı. Ancak hükümet bu maddeyi geri çekti. Sadece özürlüler gibi dezavantajlı gruplar ile üstün zekalıların da içinde bulunduğu kişiler açık öğretimden yararlanabilecek. Kimlerin açıköğretime gidebileceğine Bakanlar Kurulu karar verecek. Bu öğrencilerin sayısı örgün eğitim alacak öğrencilerin sayısının yüzde 1’ini geçmeyecek.

Diploma ne zaman alınacak?

Öğrencilere diploma 12 yılın sonunda verilecek ve tek diploma olacak. Öte yandan öğrencinin 4 yıl veya 8 yıl okumasının bir anlamı olmayacak ve öğrenci okulu yarıda bıraktığı takdirde eğitimsiz sayılacak. Ancak ortaokulu tamamlayanlara ilköğretim sertifikası verilecek.

Alevilik ve Hristiyanlık da seçmeli ders olacak mı?

Yeni eğitim sistemiyle birlikte isteğe göre okullarda İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin yanı sıra Kürtçe eğitim de verilebilecek. Okullarda İslam dininin yanı sıra isteğe göre Hristiyanlık, Musevilik, Alevilik ve Süryanilik gibi din ve mezheplerde de eğitim verilebilecek.

Meslek lisesini bitirenlerin katsayı farkı kalktı mı?

Evet, meslek liselerine üniversite giriş sınavlarında uygulanan katsayı yeni yasayla kaldırıldı. Meslek lisesi kökenli adaylara kendi alanlarına ilişkin tercih yaptıkları durumunda eklenen artı puanın kat sayısı da kaldırıldı. Üniversiteye yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların orta öğretim başarıları da dikkate alınacak.
   2012-2013 eğitim öğretim yılında 1. Sınıfa hangi yaş aralığındaki öğrenciler başlayacak? 

Yeni eğitim sistemine göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 15 Mart 2007 tarihinden önce doğan öğrencilerimiz zorunlu olarak 1. Sınıfa başlayacaklar. Bunun yanında 16 Mart 2007 ve 30 Eylül 2007  tarihleri arasında doğan öğrencilerimizin velilerinin         1. Sınıfa kaydıyla ilgili talepleri, öğrencimizin gelişiminin eğitimciler ve veliler tarafından desteklenmesiyle mümkün olabilecek.

v   Sınıfları oluştururken hangi kriterleri göz önünde bulunduracaksınız?

2012-2013 eğitim-öğretim yılı 1. Sınıf öğrenci yerleştirmeleri yapılırken öğrencinin içinde bulunduğu yaş gelişim özellikleri göz önünde bulundurulacak. Buna bağlı olarak 2006 yılı doğumlu öğrenciler ve 2007 yılı doğumlu öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim alacaklardır.Bununla birlikte sınıfın kız-erkek dağılımı, öğrencinin sosyo-duygusal gelişimi, öğrenciyle ilgili özel durumlar belirleyici faktörler arasında olacaktır.

v   2007 doğumlu öğrencilerimizin yoğunluklu olduğu sınıflarda müfredatın içeriği farklılaştırılacak mı? 

MEB’ in belirlemiş olduğu 1. Sınıf müfredatı tüm öğrenciler için aynıdır. Bunun yanında, bizim Doğa Koleji olarak yaklaşımımız, ay olarak küçük öğrencilerimizin yoğunlaştığı sınıflarda kazanımlara ulaşılma sürelerinde farklılıklar olması yönündedir. Örneğin; seslerin tamamlanması süresi Ocak sonuyken, bu gruplarda bu hedef Mart sonunda tamamlanacaktır. Eğitimin sarmal yapıda ve disiplinler arasında ilişkiler temelinde olması öğrencilerin ikinci dönem sonu itibarıyla aynı standartta ve seviyede olmalarına olanak tanıyacaktır. Öğrencilerimiz 2. Sınıfa başladıklarında aralarında akademik açıdan farklılık oluşmayacaktır. 

v   60-66 ay arasındaki öğrencilerin velileri, çocuklarının 1. Sınıfa hazır bulunuşluğu hakkında geri bildirim desteğini nasıl alabilir?

Eğer 60-66 ay arasındaki öğrencilerin velileri, çocuklarını 1. Sınıfa gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşıyorlarsa, okulumuzun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarından destek isteyebilirler. 60-66 ay   grubunun okula hazır bulunuşlukları, akademik ve ruhsal gelişimleri esas alınacaktır. 5 yaş grubunda eğitim gören öğrencilere Metropolitian Okul Olgunluk Testi uygulanacaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, bu öğrencilerin öğretmenlerini ve ailelerini bir araya getiren bir toplantı organize edecektir. Okul ve aile işbirliğiyle öğrencinin 1. Sınıfa başlamasıyla ilgili ortak bir karara varılacaktır. Bu yaş gurubu öğrencileri için, okul “öneren” konumundadır. Eğer aileler, öğrencinin 1. Sınıfa başlamasını talep ediyorsa, öğrencinin 1.sınıfa başlamasında herhangi bir engel yoktur. 

v   Hazırlık eğitimi almamış öğrenciler için “İlkokul Oryantasyon Programı”nda öğrencilere yönelik hangi çalışmalar yapılacak?

İlkokul Oryantasyon Programı, ilköğretim sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen Akademik Süreç ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından yürütülen Psiko-Sosyal Süreç olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. İlkokul Oryantasyon Programı, 30 Nisan 2012 tarihinde başlayacaktır. 

Öğrencilerimizin, sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında nitelikli iletişim kurabilmeleri, konuşma, dinleme, anlama, yazma, görsel okuma ve görsel sunum temel becerilerini kazanabilmeleri ve okul olgunluğuna ulaşabilmeleri için ilköğretim sınıf öğretmenlerimizin hazırladıkları oryantasyon programına katılması sağlanacaktır. Aşamalı olarak uygulayacağımız bu programda, öğrencilerimiz 1. Sınıf öncesi gerekli zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal olgunluğa yaklaşmış olacaktır. 

İlkokul Oryantasyon Programı kapsamında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, 2007 doğumlu bütün öğrencilerimize “Metropolitian Okul Olgunluk Testi” uygulayacaktır. Bu test 6 bölümden oluşmaktadır. Bu testin sonucunda, öğrencilerimizin entellektüel gelişimi, işitsel ve görsel dikkati, mantık becerileri, matematik ve sayı işlemlerindeki olgunluğu, yazı eğitiminde gerekli olan görsel modelleme becerisi ve ince kas gelişimi tespit edilecektir. Öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yönleri, her öğrenci için ayrı ayrı belirlenecektir. Öğrencilerimizin kendi profilleri içinde zayıf kalan yönlerini desteklemek adına Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, velilere “ev görevleri” verecek, öğrencilerimizi de İlkokul Oryantasyon Programı dahilinde destekleyecektir. 

İlkokul Oryantasyon Programı dahilinde öğrencilerimiz, ilköğretim derslerine ve tenefüs simülasyonlarına katılarak buradaki atmosferi yaşayacaklardır. Ayrıca İlköğretimdeki revir, yemekhane, tuvalet, kantin gibi yaşam alanlarını tanıyarak, bu alanlardaki alışkanlıklar ve kurallarla ilgili farkındalık düzeyleri artırılacaktır.

v   2012-2013 eğitim - öğretim yılı yapılanmasıyla ilgili velilere yönelik ne gibi çalışmalar yapılacak?

Anaokulu ve ilköğretim yöneticilerimiz, kendi kampüslerinde 28 Nisan 2012 tarihinde, yeni sistemi anlatan bir bigilendirme toplantısı düzenleyecektir. 12 Mayıs 2012 tarihinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, ilköğretime hazırlıkla ilgili bir ebeveyn atölyesi düzenleyecektir.

v   Akademik kadro planlaması ve hizmet içi eğitim süreçleri nasıl yapılandırılacak?

2007 doğumlu öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri, yaz döneminde bu yaş grubundaki öğrencilerimizin gelişim özellikleri ve öğrenme stilleri konularında üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenlerden eğitim alacaklardır. Öğretmen kadro yerleştirilmesinde, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin bu yaş gurubuna uygunluğu göz önünde bulundurulacaktır. 

v   5. Sınıf öğrencileri hangi eğitim sistemine tabi olacaklar?

5. Sınıf öğrencileri önümüzdeki yıldan itibaren ortaokul öğrencisi olacak ve 6, 7 ve 8. Sınıflarla aynı eğitim ortamını paylaşacak.

v   5. SINIFLARA YÖNELIK MÜFREDAT NASIL OLACAK?

5. Sınıfların ders müfredatı değişmeyecek sınıf öğretmenleri yerine branş öğretmenleri derse girecek. Doğa Koleji yıllardır 5. sınıfları ikinci kademe eğitim sistemine alıştırmak için derslere yer yer branş öğretmenlerinin girmesini sağlıyor.

v   Ortaokulda uygulanacak ders içeriklerinin temel amacı nedir?

Ortaokul uygulanacak ders içeriklerinin temel amacı, öğrenciyi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak ve bilinçli bir şekilde liseye yönlendirmektir. Doğa Koleji öğrencilerin ilgilerinin farkına varmalarına ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik uygulamalı, proje tabanlı ve sosyal ağırlıklı SOES derslerini uygulayacak.

v   Ortaokulda SOES derslerine neden yer veriyorsunuz?

SOES, Öğrenci merkezli eğitim sisteminin kısaltılmışıdır. SOES ortaokul öğrencilerini global dünya vatandaşı yetiştirmeye, uygulamalı eğitimlere yer vermeye, temel müfredat dersleri desteklemeye, öğrencinin kendisine yönelik farkındalığı artırarak ilgi ve yeteneklerini keşfederek geliştirmesine yönelik uygulamaları içerir. Yaratıcı yazarlık, mucit atölyesi, akıl oyunları, girişimcilik gibi derslerle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmeleri sağlanır.

v   Yeni sistemde ölçme ve değerlendirme süreci nasıl olacak?

Ortaokulda klasik ölçme süreci devam edecek. Buna göre öğrencilerimiz Edusoft üzerinden online olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşan soru bankalarına, deneme sınavlarına ve dijital materyallere rahatlıkla ulaşabilecek ve kendi akademik gelişim hakkında bilgi sahibi olacak. 

v   Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini ortaokulda uygulayacak mısınız?

Doğa Koleji olarak 2 yıldır 67 ülkede kullanılan PISA uygulaması yapıyor. PISA, öğrencilerin evrensel bakış acısı geliştiriyor ve çok yönlü düşünüp bütüncül bakabilme becerilerini artırıyor. Halen 6, 7 ve 8. Sınıflara kullandığımız PISA uygulamasını 5. Sınıflara da taşıyoruz. Böylece öğrencilerin branş derslerindeki ilgi ve yeteneklerini PISA’da olduğu gibi dereceli sonuçlara göre (seviyelere) analiz ediyoruz. Öğrencilerin evrensel ölçme ve değerlendirme mantığına göre Türkçe okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve sosyal bilgiler okuryazarlığı ortaya çıkıyor.

v   SOES derslerinin ölçme ve değerlendirme süreci nasıl olacak?

SOES dersleri öğrenciyi global dünya vatandaşı haline getiriyor. Bu nedenle SOES derslerinde yazılı yok, uygulama var. Her dönemde iki uygulamayla öğrencilerin düzeyleri PISA’da olduğu gibi 0 -900 arasında puanlanacak ve 1 – 6 arasında düzey olarak belirlenecektir. Öğrenciler okuryazarlık kazanımları düzeylerine göre belirlenecek.  

v   4 + 4 + 4 Eğitim sisteminde kaç tane diploma verilecek?

Öğrenciler 12 yıllık zorunlu eğitimi bitirdiğinde diploma alacak. Kademeler arası geçişte öğrenciye sadece sertifika verilecek. Doğa Koleji, öğrencilerine SOES uygulamalarına katıldıkları için sertifika alacaklar ve böylece yeterlilik düzeylerini belgelendirmiş olacaklar. Liseyi bitiren öğrenciler ise diploma alacak.

v   5. Sınıfların ortaokul sürecine uyum sağlaması için neler yapacaksınız?

5. Sınıfların yeni ortaokul sistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması için her birinin eğitim koçu olacak. Eğitim koçu öğrenciye akademik, sosyal ve psikolojik gelişiminde danışmanlık yapar. Öğrenci, öğretmen, veli ve okul arasında köprü kurar. Velilere rehberlik ederek öğrencilerin gelişimine katkı sağlar. 

12 Nisan 2012

Matematik 100 ;)

Canım kızım Matematik dersinden 100 alıyor teyzelerı :) ben de kızımı ödüllendirmek için hafta sonu ne isterse onu yapıyorum ( limitli tabi ;) ) Buda o gezilerden biri , şapka ile poz vermek istedi size ...

4 Nisan 2012

Ben Çok Büyüdüm :)


Benim canım kızım , işlerimin yoğunluğu arasın da ne kadar çabuk büyüdüğünü kaçırıyorum annem..
Söz, bu hafta sonu seninim ....