LinkWithin

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2 Haziran 2009

Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği

Babam göndermiş bu maili, seni de haberdar etmek istedik. Denizlerimiz ve denizler de yaşayan canlılarımız her geçen gün kirleniyor ve tükeniyor. Sanırım bize , gelecekte ki kuşaklara bırakmak için , bırakılacak bir gelecek kalmayacak :(Dört yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi çalışmalarının öncelikli hedefi ilköğretim öğrencileri olmuştur. Elde edilen verilerin uygun ve anlaşılır hale getirilmesi yoluyla ilköğretim kurumlarında birçok eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenlenmiştir. Sualtı filmlerinin başı çektiği görsel içerik ile gerçekleştirilen sunumların yanı sıra çeşitli etkinliklere miniklerin katılımı ve etkinlik alanlarındaki çalışmaların bir parçası olmaları sağlanmıştır.

2005 yılında Çevre Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1500 minik katılımcı ile bir arada çevreye saygı yürüyüşü, açık hava sergisi gezisi, hediye çekilişleri gibi yoğun içerikli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonrasında geleneksel bir şenlik fikri şekillenmeye başlamış; geçen zaman içinde fikir 2007 yılında “I. Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği ile hayata geçirilmiştir

PROGRAM ve İÇERİK
Konuşan Balık Deniz ve Çocuk Şenliği ağırlıklı olarak görsel öğelere öncelik vermekte ve daha da önemlisi aktif katılımı hedeflemektedir. Şenliğin içeriği tamamen bu perspektiften yola çıkılarak hazırlanmıştır.

5 Haziran 2009 Ortaköy

İçerik

1. Açık Hava Fotoğraf Sergisi

2. Sualtı Kısa Film Gösterimleri

3. Sualtı Temizlik/Örnekleme Çalışmaları

4. Envanter Çalışmaları

5. Canlı Performanslar

6. Deniz sunumları

7. Serbest Kürsü

8. Resim Yarışması

9. Fotoğraf Yarışması

10. Slogan Yarışması

STH Açık Hava Sergisi

50 adet 100 x 150 cm boyutlarında fotoğraftan oluşan STH Açık Hava Sergisi tüm STH etkinliklerinin değişmez öğelerinden biridir. STH etkinliklerinde kaydedilen sualtı ve envanter fotoğraflarından oluşan sergi her noktada yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Sergi gezisi boyunca gönüllülerimiz miniklere rehberlik ederek fotoğrafların yardımıyla deniz kirliliği üzerine bilgi aktarmaktadırlar.

Sualtı Kısa Film Gösterimleri
STH etkinlikerinde kaydedilen sualtı görüntülerinden oluşan sualtı kirliliğinin yanı sıra Türkiye’nin en önemli sualtı belgeselcileri tarafından Türkiye ve dünya denizlerinden derlenen sualtı belgeselleri kısa film programımızın diğer bölümünü oluşturmaktadır.

STH Sualtı Filmleri gösterildiği her noktada sualtı kirliliğinin boyutlarını gözler önüne sermesinin yanı sıra soyut bir kavram olan deniz kirliliğinin somutlaştırılmasına da katkıda bulunmaktadır. 3 ila 10 dakikalık filmler dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.

Sualtı Temizlik/Örnekleme Çalışmaları
STH Sualtı Temizlik Ekipleri Çalışmalar kapsamnda sualtı fotoğraf ve video kayıtları alınarak STH veritabanına kaydedilir. Gerekli koşulların sağlanabilmesi durumunda sualtı çalışmaları yüzeye aktarılarak çalışmaların etkinlik alanını dolduran herkes tarafından eşzamanlı izlenmesi sağlanabilmektedir.

Çıkartılan katı atıklar üzerinden gerçekleştirilen temizlik/örnekleme çalışmaları STH çalışmalarının motorudur. Çıkartılan atıklar STH Envanter Ekipleri tarafından tasnif edilir, sayılır ve kayıt altına alınır.

Envanter Sergisi
STH Envanter Ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını takiben söz konusu katı atıklar gün boyunca etkinlik alanında sergilenir. Çıkartılan atıklar üzerinde katı atıkların kaynağına ve içerdikleri tehlikeye yönelik bir sunum gerçekleştirilir.

Etkinlik alanından çıkartılan envanterin yanı sıra geçmiş etkinliklerden derlenen bir diğer sergi de STH Envanteri Sergisi’dir. Ortalama yüz parçadan oluşan sergide yer alan objeler kamuoyunun ilgisiyle karşılanmaktadır. Kışı İstanbul İskeleleri’nde geçiren sergi bugünlerde ilköğretim kurumlarını dolaşmaktadır.

Canlı Performanslar
Katılan okulların öğrencileri tarafından geçtiğimiz yıllarda modern dans gösterisi, sirtaki/hasapiko gösterisi, keman dinletisi gibi canlı performanslar da şenliğin içeriği arasında yer almıştır.

Deniz Sunumları
Her okuldan beklenen, denizle ilgili görsel veya sözel bir sunumdur. Maksimum beş dakika ile sınırlandırılan sunumun konusu genel olarak “deniz”dir.

Serbest Kürsü
Katılımı öncelikli olarak okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini hedefleyen Serbest Kürsü şenlik alanındaki herkese açıktır. Her bir konuşmacı maksimum üç dakika boyunca düşüncelerini dile getirebilmektedir.

Resim Yarışması
Etkinlik alanında kurulan resim atölyesinde etkinlikle eşzamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Dereceye giren ilk üç eserin yanı sıra tüm resimler etkinlik boyunca sergilenmektedir.

Fotoğraf Yarışması
Konusu şenliğin kendisi ve envanter çalışmaları ile sınırlandırılan fotoğraf yarışması yine etkinlikle eşzamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Uygun koşulların sağlanması durumunda dereceye giren fotoğrafların yanı sıra yarışmaya katılan tüm fotoğraflar gün boyunca plazma/lcd ekranlar vasıtasıyla yayınlanmaktadır.

Slogan Yarışması
Şenliğin en önemli öğesi, her sene miniklerin önerileri arasından seçilecek olan Konuşan Balık’ın sloganıdır. Bu slogan yıl boyunca tüm sunumlarda, internet ortamında, İstanbul içi ve İstanbul dışı tüm etkinliklerde kullanılmaktadır. Bir sonraki yıl yeni slogan belirlenene kadar önceki yılın sloganını belirleyen okul Konuşan Balık’a ev sahipliği yapmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

okuYORUM :)